logo

Belediye Meclisi Aralık toplantısı yapıldı

Belediye Meclisi Aralık toplantısı yapıldı

Toplamda 9 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantının ilk gündem maddesi komisyonca belirlenen 2019 mali yılında uygulanacak olan ücret tarifelerinin görüşülerek karara bağlanması oldu.
Toplantının üçüncü gündem maddesi ise; İlçemizin Adatepe Mahallesi’ne bulunan ve 4 Ekim 2017 tarihinde 54 sayılı kararla 10 yıllığına Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olan taşınmaz Vezirköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 23.11.2018 tarih ve 34238592-010-7 sayılı yazı ile Tarihi Çamaşırhane ve çeşmesinde proje uygulaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nden tahsisin kaldırılarak Vezirköprü Kaymakamlığı’na ücretsiz olarak 10 yıllığına tahsis edildi.
Dördüncü gündem maddesindeki tahsis ise Kabalı Mahallesinde bulunan taşınmazın Vezirköprü Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an Kursu olarak kullanıma sunulması oldu. Bu alan 5 yıllığına Kur’an Kursu olarak kullanılmak şartı ile devredildi.
Beşinci gündem maddesinde ise Çayırbaşı Mahallesinde bulunan 11 Ada 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107 ve 108 nolu parsellerde gerçekleştirilecek olan takas teklifi görüşüldü. Buna göre Mahmut Karadaş’a ait olduğu belirtilen bu taşınmazlardan 101-106-107 ve 108 nolu parsellerin bedeli 350.708.95TL olarak belirlendi.
Altıncı gündem maddesi ise Vezirköprü Belediyesine ait olan Samur Mahallesi 75 nolu parsel üzerindeki 2163 m2’lik taşınmaz, Akören Mahallesi 1989 nolu parsel üzerindeki 7200 m2 taşınmaz, Oymaağaç Mahallesi 1134 parsel üzerinde bulunan 5400 m2 taşınmaz, Gömlekhisar Mahallesi 101 ada 120 nolu parsel üzerindeki 4807 m2 orman niteliğindeki taşınmaz, Esen Mahallesi 114 ada 17 parsel üzerinde bulunan 5.403.44m2 alan üzerinde okul binası, Sarıdibek Mahallesi 154 ada 31 parsel üzerindeki 6.924.57 m2 üzerindeki okul binası, Sarıdibek Mahallesi 173 ada 4 parsel üzerindeki 2.394.99 m2 üzerindeki okul binası, Akören Mahallesi 2015 parsel üzerinde bulunan 934.72 m2 alan üzerinde bulunan Cami, Kabalı Mahallesi 3187 parsel üzerinde bulunan 76 m2 üzerindeki Çamaşırhane (Yunak) bulunan taşınmaz, Yağcı mahallesi 844 parsel üzerinde bulunan 54 m2 alan üzerine kurulu Cami müştemilatı, Yağcı mahallesi 732 parsel üzerinde bulunan 540 m2 üzerindeki Cami müştemilatı ve imar evi, Yağcı Mahallesi 730 parsel üzerinde bulunan 684 m2 üzerindeki Kur’an Kursu, Yenidüzce Mahallesi 142 ada 11 parsel üzerinde bulunan 744.39 m2 üzerindeki Cami ve imar evi ve Aydoğdu Mahallesi 102 ada 5 parsel üzerinde bulunan 2,659,85 m2 üzerinde bulunan okul binası 6360 sayılı kanun gereği Samsun Valiliği’ne devir edildi.
Sekizinci Daha önce Tekel Tütün Deposu olarak kullanılan 438 Ada 1 Parsel üzerindeki 5000 m2’lik alanın belediye hizmet binası olarak kullanılması kararı oldu. Karara göre 3194 Sayılı İmar Kanununun geçici 16.maddesinde “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.” Hükmü uyarınca, mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmaz üzerindeki yapılara kanun kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alan yapı sahiplerine satılmak üzere belediye encümenine yetki verilmesi kararı verildi.
Son gündem maddesi ise bir sonraki toplantının 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Saat: 14.30’da yapılması kararı alındı.

Share
337 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+1 = ?