logo

escort istanbul

istanbul escort

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Fişekci Ekonomik İstikrar Paketini Açıkladı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı  Abdülkadir Fişekci Ekonomik İstikrar Paketini Açıkladı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdülkadir Fişekci Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan Ekonomik İstikrar Paketini duyurdu.
Fişekçi yaptığı yazılı açıklamada; “Korona virüs salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi içerisinde yer alan 365 Oda ve Borsalarımı-zın talepleri doğrultusunda ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin girişimleri ile iş dünyamızı ilgilendiren 7 Nisan 2020 tarihi itibari ile sonuçlar aşağıda listelenmiştir;
Perakende, AVM, Demir Çelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema, Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil Konfeksiyon ve Etkinlik – Organizasyon sektörleri için Nisan, Mayıs ve Haziran’daki Muhtasar, KDV, SGK ödemeleri 6’şar ay ertelenecek
KGF desteği 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, böylece 350 milyar TL’nin üzerinde ilave kefalet limiti sağlanacak. Kullandırımlarda likidite ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere öncelik verilecek.
İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
Reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatımı sağlanacak, yeni kullanımlara 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilecek, kredi kullanım süreleri 240 güne ve uzun vadeliler için 720 güne çıkarılacak.
Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek.
Havayolu yolcu taşımacılığında KDV oranı 30.06.2020 tarihine kadar % 1’e indirilecek
KOSGEB’in 30 Haziran’a tahakkuk edecek alacakları 2021 yılına ertelenecek.
İcra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durdurulacak.
Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından vadesi gelen çek, maaş, kredi, dönem sonu faizi gibi ödemeler için ilave kredi limiti tahsis edilecek.
Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.
Teknoparklardaki kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süreyle kira alınmayacak.
Geri kazanım payı (GEKAP) beyannameleri altı ayda bir verilecek.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda (öncesinde Habur’da başlatılmıştı) tampon bölgede şoför, dorse veya konteyner değişimi başlatıldı. Uygulama İpsala ve Hamzabeyli kapılarına da yaygınlaştırılacak.
Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.
Mart, Nisan, Mayıs aylarına ilişkin 6 aylık vergi ertelemeleri tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (Mobilya, Madencilik, İnşaat, Endüstriyel Mutfak, Araç Kiralama, Matbaacılık, Sağlık Hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.
Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.
Kamu bankaları öncülüğünde “İş’e De-vam Kredi Desteği” açıklandı. 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları 26 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayacak
Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi. Kapatılan işletmeler için başvuru belgeleri 10’dan 2’ye düşürüldü.
1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020’ye kadar işyeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.
Turizm sektöründe 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında kamuya ödenecek tüm kira, hasılat, ecrimisil ödemeleri 6 ay ertelendi.
Konaklama Vergisi, 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi/çek/senet/kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.
Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkartıldı.
Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10’dan 2’ye düşürüldü.
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler için geçerli olan “Ticari Alacak Sigortası” kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mart itibariyle yaklaşık 1.9 Milyar TL’lik destekleme ödemesi yapacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL’ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.
Haziran ayında Oda ve Borsalara ödenmesi gereken yıllık üyelik ve munzam aidatları, “gecikme zammı” ve “faiz” tahakkuk ettirilmeksizin Ekim 2020 tarihine ertelendi.
İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz “Çek Ödeme Destek Kredisi” 30 Mart 2020’de uygulamaya alınacak.
Kamu bankaları tarafından açıklanan “İşe Devam Kredi Desteği” yanında özel bankaların da katılabileceği %9,5 faizli, 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” paketi Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklandı. Bu kredi paketine başvurular 30 Mart 2020’de kabul edilmeye başlanacak.
Mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri’ne Nisan ve Mayıs’ta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelendi
Banka şubelerinin kredi uygulamaların-dan kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikâyet hattı oluşturuldu
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı, ayrıca 31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak
11 Mart 2020 tarihi itibariyle, ticari taşı-macılık yapan firmaların yetki belgelerinde kayıtlı olan ve muayene süreleri geçen araçların (tır, kamyon, kamyonet vb.) yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi
Gelir İdaresi Başkanlığı interaktif vergi da-iresi internet adresinde, “mücbir sebep du-rum sorgu ekranı” açıldı, işletmeler internet üzerinden “mücbir sebep” hükümlerinden faydalanıp faydalanamayacaklarını sorgulayabilecek
Mersin limanı’nda ardiye ücretleri düşürüldü
Kamu kurumları tarafından gerçekleştiri-len ihaleler için, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı veril-mesi” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi
Taşımacılığın hızlandırılması ve hammad-de tedarikinin aksamaması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Kapıkule Gümrük Kapısına” hızlı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verildi,
Turizm sektöründe, iş sözleşmeleri askıda olan çalışanlardan Nisan ayında sigortalı girişi yapılan işçiler “kısa çalışma ödeneği” kapsamına alındı.
Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan çalışanın kısa çalışma ücreti ile net maaşı arasındaki farkı ödemek isteyen işverenler, SGK bildirimini “0 gün” yaparak aradaki farkı sorun olmadan ödeyebilecek
Kısa çalışma kapsamında bulunan işyer-lerinde çalışmasını sürdüren çalışanlar için, asgari ücret desteği ödenmeye devam edecek,
Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri için 3 ay ertelendi
Pandemi hastanesi olarak ilan edilen özel hastanelere, SGK tarafından ödenecek tutarlar yükseltildi,
SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi, 1 Temmuz 2020’ye ertelendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 ilde “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” prog-ramı kapsamında tohum hibe desteği açıklandı
Egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri, üç ay süreyle ertelendi
KOSGEB’in kredi destek programları kapsamında bankalardan kredi kullanan işletmelerin 30 Haziran’a kadar olan borçları, 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi.” İfadelerine yer verdi.

Share
91 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

5+2 = ?