logo

Ankara’ya giden heyete Orman Bakanı memnuniyet verici açıklamada bulundu “Vezirköprü Kereste Fabrikası Planlamanın Onayına Verildi” 7 Haziran 1970 Pazar

Ankara’ya giden heyete Orman Bakanı memnuniyet verici açıklamada bulundu “Vezirköprü Kereste Fabrikası Planlamanın Onayına Verildi” 7 Haziran 1970 Pazar

Vezirköprü’den Kaymakam V. Mustafa Oruçoğlu başkanlığında Mustafa Çamurcu, Mustafa Ayran, Mecit Uluçay, Nurettin Gümüşkayış, Hasan Binici, Hamit Kiper, Hasan Dursun’dan teşekkül eden bir heyet Ankara’ya giderek Vezirköprü sorunlarını ilgili mercilere aksettirmişlerdir.
Ankara’ya giden heyet bilhassa Samsun Milletvekili Nafız Kurt’un kendilerine yakın ilgi gösterdiğini, Orman Bakanı Hüseyin Özalp’in Vezirköprü sorunları ile yakından ilgilendiğini belirtmektedirler.
Kereste Fabrikası
Vezirköprü Kereste Fabrikası işinin planlamaya aksettirildiğini 15 güne kadar planlamadan olumlu olarak çıkmasının muhtemel olduğunu söylemişlerdir.

Vezirköprü Lisesi
Ankara’ya giden Vezirköprü heyeti “Vezirköprü Lisesi” için de gerekli temaslarda bulunmuş, Samsun Valisi Ertuğrul Ünlüer’in Vezirköprü Lisesi gereği için çok güzel bir yazı yazdığını da memnuniyetle bildirmişlerdir. Ancak Milli Eğitim Bakanı Fransa’da olduğu için bu sorunu henüz olumlu sonuca vardıramamışlardır.
Köy Yolları
Daha sonra heyet adına açıklamalarda bulunan Kaymakam V. Mustafa Oruçoğlu: Köy yolları için Köyişleri Bakanlığı’ndan yüz bin lira ile bir kamyon alındığını, sağlık merkezine 35 bin lira, emniyet binası için 25 bin lira sinema için 300 lira daha alındığını açıklamıştır.
Fabrika Sorunu
Vezirköprü’ye yapılacak kereste fabrikası sorunu başta Orman Bakanı sayın Hüseyin Özalp’in yardımı ile 15 güne kadar planlamadan olumlu olarak çıkacağını bu yıl başlamasa bile gelecek yıl yüzde yüz başlanacağını bildirmişlerdir.
Vezirköprü Ortaokulu’nda ve Erkek Sanat Enstitüsü’nde İftihara Geçenler Açıklandı
1970 yılsonu öğrencilerin karneleri verilmiş, ilk defa bu yıl tedrisata başlayan Erkek Sanat Enstitüsünde dört, ortaokulda 52 öğrenci üstün başarı göstererek disiplin kurulunun da takdirini kazanmak suretiyle iftihara geçmişlerdir.
Vezirköprü Belediye Meclisi Haziran Toplantısına AP’li Üyeler Katılmadı
Geçtiğimiz hafta içinde yapılan belediye meclisi toplantısına A.P.’li üyeler katılmamış, sadece G.P.’li belediye başkanı Mecit Uluçay ile C.H.P.’li 9 üye, A.P.’den de Salih Üvez katılmışlardır. Diğer A.P.’li üyeler çoğunluğu temin edemedikleri için toplantıya girmemişlerdir.
Belediye üyesi Gülami Salgum hakkında henüz hüküm verilmediği için üyelikten düşürme talebi kabul edilmemiş, verilen önerge üzerine seçimlere geçilmiştir.
Bu arada yapılan belediye başkan vekilliğine Seyit Sağlam encümen üyeliklerine de Emrullah Dinler ve Salih Üvez mevcudun ittifakıyla (onbirer oyla) seçildikleri görülmüş, çalışma raporunda oy birliği ile kabulünü takiben diğer belediye meclisi başkan vekili: Reşit Doğanay, kâtiplere: Kemal Sucu, İsmail Canikli, hesap tetik komisyonuna: Faruk Eren, Burhan Varlı seçilmişlerdir.
Havza Hastanesi Yakında Açılıyor
Başbakan Süleyman Demirel Ankara’daki siyasi karışıklıklar yüzünden yeni yerine taşınmış ve 15 günden beri açık olan Samsun memleket hastanesini açmaya gelememiştir.
Demirel Ankara’nın kritik günler yaşaması yüzünden 7 Haziran’da yapacağı Karadeniz gezisini ertelemek zorunda kalmıştır.
Bu yüzden Havza Devlet Hastanesi de açılamamıştır.
Karadeniz gezisini muhtemelen Haziran sonunda yapacak olan Demirel, Karadeniz bakır işletmesi Azot sanayi ile Samsun memleket hastanesi, Havza Devlet Hastanesini de açacaktır.
Diğer taraftan öğrenildiğine göre Havza Devlet Hastanesi baştabipliğine Opr. Dr. Fahrettin Emiroğlu atanmıştır.

Share
225 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+5 = ?