logo

Basit usulde hizmet veren esnafa Vergi Muafiyeti Müjdesi

Basit usulde hizmet veren esnafa Vergi Muafiyeti Müjdesi

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle kazançları basit usulde olan mükellefler 1 Ocak 2021’den itibaren elde ettikleri ticari kazançlar için gelir vergisinden muaf tutuldu.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı bilgilendirmede “Gelir Vergisi Kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine göre; kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Böylece basit usule tabi olan mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.” İfadelerine yer verildi.
Böylece Basit usul kapsamında olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi küçük esnaflar yapılan bu düzenlemeden faydalanarak gelir vergisi ödemeyecekler.
Ayrıca belirtilen bu mükellefler, istisna kapsamına alınan bu kazançları için yıllık beyanname vermeyecekleri gibi, kira gibi diğer gelirleri için mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda dahi istisna olan kazançlarını bu beyannameye dahil etmeyecek. Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından defter tutulmayacak.
Ayrıca vergi tevkifatı yapılmayacak, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmeyecek ancak sigortalı çalışanları bildirmekle yükümlü olanların muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi gerekecek.
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) istisna edildiğinden, bu mükellefler tarafından KDV Beyannamesi verilmeyecek. Geçici vergi beyannamesi de hazırlanmayacak ve geçici vergi ödenmeyecek.
Ancak bu kapsamdaki işletmeler fatura ve fiş kesmeye devam edecekler.

Share
26 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+5 = ?