logo

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Hayvancılık Teşviki

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan  Hayvancılık Teşviki

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ve 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarih aralığında uygulanmaya başlıyor. Bu kapsamda hayvancılığa başlayacak olan üreticiler verilecek olan düşük faiz ve yüksek kredi imkânıyla hayvancılığa başlayabilecekler.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam; “Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kararın belirtilen tarih aralığı için uygulamaya konmasıyla birlikte, üreticilerimiz uygun düşük faiz ve yüksek kredi limitleri sayesinde isterlerse ve aranan şartları sağladıkları takdirde Hayvancılığa başlayabilecek veya mevcut işletmelerinde ölçek büyütebileceklerdir.
Gerçek veya tüzel kişilerde aranacak özellikleri sağlayan üreticilerimiz, % 25 ve % 75 oranlarında faiz indirimlerine ek olarak % 10 faiz indiriminden de yararlanabilecek. Fakat toplamda uygulanacak indirim oranı % 100’ü aşamayacaktır.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 3 yıl boyunca üretim konularına göre finansal destekte bulunacaklarını açıklamış olup başvurular Ziraat Bankası şubelerinden 2020 yılı sonuna kadar yapılabilecektir.
Söz konusu faizsiz kredi desteğinin yapılacağı Hayvancılık konuları ise: Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği, Büyükbaş Hayvan Besiciliği, Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık, Kanatlı Sektörü, Kanatlı Damızlık Sektörü, Su Ürünleri Sektörü ve Geleneksel Hayvansal Üretim. Üreticilerimizin bu desteklerden yararlanabilmeleri için belirtilen evrakların hazırlanarak ilgili Bankanın bulunulan yerdeki Şubesine giderek başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir.” Dedi.
Başvurular sırasında gerçek ve tüzel kişilerden istenecek olan belgeler ise;

Gerçek kişilerden istenenler;

Kimlik belgesi

Çiftçi Kayıt Belgesi

Bilançosu mevcut işletmelerin son 3 yıllık bilançoları

Krediye karşılık teminat belgesi

Tarımsal işletmenin kira kontratı, tapu kaydı
Tüzel kişilerden istenecek belgeler ise;

ÇKS belgesi

Ticaret sicil gazetesi

Kayıtlı olunan odanın belgesi

Vergi levhası

Noter onaylı imza sirküleri

Teminat belgeleri

Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tarımsal işletme tapu kaydı, kira kontratı olarak açıklanmıştır.
IPARD kanalıyla hazırlanan projelerde sözleşme tutarının yüzde 75’ine kadar krediyi Ziraat Bankası karşılayacağını taahhüt etmiştir.
Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği
Ziraat Bankasın ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği üretimi konusunda kredi için verdiği sübvansiyon üst limit 25.000.000 TL olarak belirtilmiş olup 25 milyon üzeri başvurular da incelendikten sonra dikkate alınacaktır. İndirim oranı alarak yatırım kredisi için % 50 işletme kredisi içinde % 50 faiz indirimi yapılacaktır.
Özellikli kriterlere sahip olan üreticilere her kriter için yüzde 10 oranında ek indirim oranı sağlanacaktır. Tüm kriterlere sahip olan üreticiler, % 100 oranında uygulanacak en yüksek indirim oranından yararlanacaktır.
Sütçü Sığır Irkları; Holstein, Jersey ve Avrupa kırmızıları
Kombine Damızlık Irklar; Kahverengi swiss, Simental ve Montbeliard
Damızlık Düve Yetiştiriciliği
Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde uygulanacak olan en üst kredi limiti 10.000.000 TL’dir. Damızlık ve düve yetiştiriciliği için indirim oranlarına baktığımızda işletme döneminde % 75 indirim ve yatırım dönemi içinse yine % 75 oranında indirim sağlanacaktır.
Kredi kullandırılacak olan damızlık düveler Tarım ve Orman Bakanlığının veri tabanına kayıtlı olması gereklidir ve damızlık belgesine sahip olmalıdır. Damızlık ve düve yetiştiriciliğinde birçok ekipman alımı yatırım dönemi kredilerinden sağlanacaktır. Ek kriterler mevcut olduğunda % 10 indirim sağlanacak olup toplam indirim oranı % 100’ü geçmeyecektir.
Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için hayvanların ırkları; jersey, Avrupa kırmızıları, holstein, brownswiss, simental ve montbeliard ırklarıdır. Bu ırklar sütçü ve kombine ırklarıdır.
Büyükbaş Hayvan Besiciliği
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteklediği hayvansal üretim konularından bir diğeri ise büyükbaş hayvan besiciliğidir. Kredi üst limiti 10.000.000 TL olup yatırım ve işletme dönemleri için uygulanacak indirim oranları % 50’dir. Büyükbaş hayvan besiciliğinde yatırım dönemi için uygulanabilecek en yüksek indirim oranı % 90 iken, işletme döneminde bu oran % 100’dür.
Yurt içinde doğan hayvan kullanımı ve kendi yemini üretme yatırım dönemi için herhangi bir indirim sağlamayacaktır.
Küçükbaş Hayvancılık
Yürürlüğe giren yeni karar ile küçükbaş Hayvancılıkta kredi üst limiti 15.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Faiz indirim oranları ise her iki kredi için % 75 oranındadır. Küçükbaş hayvancılıkta da belirlenmiş kriterler mevcuttur. 5 adet belirlenmiş kriter karşılanıyorsa %75 indirime ek olarak % 10 faiz indirimi uygulanacaktır. Uygulanacak en yüksek faiz indirimi % 100’ü aşamayacaktır.
Arıcılık
Diğer üretim konularının limit artışı gibi arıcılık sektöründeki kredi en yüksek limiti 2.500.000 TL olarak belirlendi. Yatırım ve işletme dönemlerinde ayrı ayrı % 50 faiz indirimi yapılacaktır.
Daha önceki kararlarda kriterler olmadığından belirlenen indirime ek herhangi bir indirim söz konusu değildi. Fakat gelen yeni kararname ile belirlenmiş kriterlere uyulduğunda ilave indirim sağlanacaktır. Bu oran % 10’dur.
Kanatlı Sektörü
Kanatlı sektöründe uygulanabilecek en yüksek indirim oranı diğer üretim konularının toplam indirim oranlarında azdır. Açıklanan karar ile 3.000.000 TL olan kanatlı sektörü 1 Ocak 2020 itibariyle 5.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.
Kriterler bakımından da az olan Kanatlı sektörü için yatırım döneminde % 25 faiz indirimi, uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi % 55 ve işletme dönemi % 50 faiz indirimli olup uygulanabilecek en yüksek işletme dönemi indirim oranı ise % 80’dir.
Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği
Kredi üst limiti 10.000.000 TL olan kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğinin yatırım dönemi ve işletme dönemi olarak ayrı ayrı uygulanacak faiz indirimleri % 75’dir. Belirtilen kriterler olmadığından ek olarak herhangi bir indirimden yararlanılamayacaktır.
Su Ürünleri Sektörü
Üretim konularında yer alan su ürünleri sektörü için kredi üst limiti 10.000.000 TL’dir. Yatırım dönemi ve işletme dönemi kredi indirimlerinde belirlenen kriterler yukarıda sayılanlarla aynı olup % 50 indirim oranına sahip olan su ürünleri sektörü yatırım ve işletme dönemi kredilerinin uygulanabilecek en yüksek indirim oranı ise % 80’dir. Kriterlere uygun olunduğunda % 50 indirim oranına ek olarak % 10 indirim bu konuda da sağlanacaktır.
Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim
Geleneksek hayvansal üretimde kredi üst limiti 1.500.000 TL’dir. İndirim oranlarına bakıldığında 100.000 TL’ye kadar olan krediler için yatırım dönemi % 100 faiz indirimli ve işletme dönemi krediside % 100 oranındadır.
100.000 TL üzerindeki krediler için geçerli olan faiz indirimleri yatırım ve işletme dönemi için % 50’dir. Uygulanabilecek en yüksek yatırım dönemi kredi indirimi % 90 iken, uygulanacak en yüksek işletme dönemi kredi indirimi ise % 100’dür. Belirlenen kriterler gerçekleştirildiği takdirde ek ilave indirim oranı sağlanacaktır.

Share
118 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+9 = ?