logo

Sokaklar ellerinde su arayan kadın, çoluk çocuklarla dolu, itfaiye bazı evlere su dağıtıyor: Susuzluk Vezirköprü’ye Ramazanda İşkence Oldu 16 Kasım 1969 Pazar

Sokaklar ellerinde su arayan kadın, çoluk çocuklarla dolu, itfaiye bazı evlere su dağıtıyor: Susuzluk Vezirköprü’ye Ramazanda İşkence Oldu 16 Kasım 1969 Pazar

İlçemizde susuzluk mübarek Ramazan ayında had safhaya gelmiştir. Halk ellerinde kovalarla sokak sokak su aramakta, itfaiye bir kısım evlere su dağıtmaktadır. Fakat bu evlerin neden bir kısım olduğu diğerleri devletin bu imkanından niçin yararlanamadığı öğrenilememiştir.
20.asrın ortasında mübarek günlerde susuz bırakılmış bir memleketin acı kaderi üzerinde ilçemizde her yerde çetin tartışmalar devam etmektedir.
Akşam iftar zamanları veya geceleri halkın çoluk çocukların feci durumuna bir çare ne zaman bulunacağı, bu durumun ne kadar devam edeceği merak konusudur.
İlçemiz belediyesi parkın bir kısmına adliye binası inşa etmektedir. 2490 sayılı kanunla bağdaşmayan bir inşaat olduğu ileri sürülen adliye binası belediye tarafından yapılınca hükümet tarafından da yapılıp yapılmayacağı da merak konusudur.

Tekel Bakanı’nın Açıklaması
“Tütün’de 20 Kişiye Fark Normaldir”
Vatandaş Gazetesi Müdürlüğü’ne
Gazetenizin 3.8.1969 günlü nüshasının 1.inci sahifesinde intişar eden ve (Tekel’de Skandal mı?) başlığını taşıyan yazı tetkik olundu.
Eksperce verilen fiyatlara itiraz eden bazı ekicilerin tütünleri, mubayaa talimatına istinaden 3 kişilik bir heyet tarafından ikinci muayeneye tabi tutulmuştur.
55 ekici tütününü bu şekilde tekrar muayene edilmiş ve ancak bunlardan 20 kadarında tütünlerin ambara getirildiğinde görülen arızaların bakımları yapılarak arızalarının giderilmesi sonunda kıymet kazandıkları, bu sebeple de fiyatlarında bir miktar artma olduğu görülmüştür.
4105 tütün ekicisi bulunan Vezirköprü’de 20 ekicinin tütünlerinde bulunan bu şekildeki cüz’i farklar normal mütalâa edilmek iktiza eder.
İş bu mektubumuzun uygun görülecek şekilde gazetenizde neşrinin teminini rica ederim. Nahit Menteşe Gümrük ve Tekel Bakanı
Not: Sayın (şimdi eski) Tekel Bakanının açıklamasını yukarıda aynen neşrettik. Yapılan inceleme masa başında bu hususta kimsenin ifadesi alınmaksızın Tekel idaresini bu hale getirenlerce mantık oyunu şeklinde yapılmıştır. Aslında 55 ekici itiraz etmiş bu feci fark sadece 20sinden tespit edilmiştir.
Aşağı yukarı bu, yüzde 50’ye yakındır. Birde geçenlerde neşrettiğimiz durum vardır. Tekelin yüz kuruş, doksan kuruş verdiği tütünleri Tüccar altı yedi liraya almıştır ki; Tekel hükümetin destekleme politikasını da geçersiz hale getirdiğinin tipik örneğidir.
Sanayiciler Belediyeyi İşgal Etti
Geçtiğimiz hafta matbaamıza gelen bir telefonda sanayicilerin, o gün saat 9’a kadar verilmeyen ceryan yüzünden 100-150 kişi kadar belediye binasını işgal ettikleri ileri sürülmüştür.
Daha sonra gazetemizden ilgililere başvuruldu. Durum Kaymakam Oruçoğlu’nun (Samsun İller Bankası’ndan mühendis istendiği duruma çare bulunacağı) o gün geç ceryan verilmesinin sebebi de: Ramazan dolayısıyla uyanmayan nöbetçi de bırakmayı unutan elektrikçiler yüzünden olduğu ileri sürülmüştür.
Sanayiciler yüzlerce insanın geçimini sağlayan bu ceryansızlıktan işinden şaşırmış kalmıştı. Saat: 16’dan sonra esasen ceryan verilmiyordu. Diğer taraftan Belediye Başkanı da o gün gecikmenin teknik arızadan ileri geldiğini açıklamış (elektrik takviyesi için biz meclise yeni motor alalım diye teklif ettik. Belediye üyeleri kabul etmedi) demişti.
Birçok hususlarda denetim görevini bile yapmadığından yakınılan belediye üyeleri ise (nasıl olsa hidroelektrik gelecek masrafa girmeyelim esasen elektrik idaresi zararda) demişlerdir. Fakat zarar noktası bir kısım mazot ve diğer hususlara tahallük edip etmediği öğrenilememiştir.
Yeni elektrik motoru alınmalıdır
İlçemizde geniş bir sanayi muhiti vardır. Sanat okulu bile ceryana muhtaçtır.
Bu bakımdan belediyenin yeni motor alması zararlı değil memleket yararınadır. İdarenin neden zarar ettiğini başka noktalardan incelemeleri gerekir.
Güpegündüz Cinayet
Saathane meydanında 4 kişi yaralandı
İlgililerden aldığımız habere göre: Saathane meydanında kurşunlar işledi, Cumartesi akşamı. Dört kişi yaralandı.
Daha önceden aralarında çıkan mısır tarlası ihtilâfı yüzünden Adatepe köylü S.S., K.K. karşı taraftan A.A. ile K.A. kavgaya tutuşmuşlar, kavga sonucunda A. Tabancasını çekerek ateşlemiş neticede dört kişiyi yaralamıştır.

Share
120 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+3 = ?