logo

Vakıflar idaresinin tipik idaresi şikâyetlere yol açtı 90 Bin Liraya Tamir Edilen Bedesten Akıyor 20 Haziran 1971 Pazar

Vakıflar idaresinin tipik idaresi şikâyetlere yol açtı 90 Bin Liraya Tamir Edilen Bedesten Akıyor 20 Haziran 1971 Pazar

Tarihi eserlerle ilgilenmeyen ve onları çok kötü idare eden Vakıflar İdaresi’nin tamirat ve diğer ihalelerin de söylentilerden kurtulamamaktadır.
Örneğin 90 bin liraya ihale edilen Bedesten, hem tarihi değeri perişan edilmiş, hem de o kadar masrafa rağmen akar durumdan kurtarılamamıştır.
Göçen, perişan olan bina için halk ve esnaf imza toplayarak, Bedesten ve hamam tamiratlarına da ilgililerin ilgilenmesini, bu fakir milletin yüz binlerinin zayi edilmesinden sorumlu olanlar hakkında kovuşturma isteyeceklerdir.
Vakıflar İdaresi’nin idaresizliği bununla da bitmemekte, 1943 depreminden bu yana enkazı bile kaldırılmayan şehrin en güzel yerlerinin perişan gösteren mülklerin tavsiyesini bile yapamamaktadır.

Samsun Devlet Hastanesi Baştabipliği’ne Erbil Getirildi
Politik bir yatırımla Fevzi Tombul oğlu gibi geçen, enerjik, çalışkan bir baştabibin alınıp, yerine Milletvekilliğine seçilemeyeceğini anlayınca ayrılan N.Kemal Tülezoğlu getirilmiş, politik durum karşısında (Tülezoğlu) kendini İstanbul (Haydarpaşa) Hastanesine naklettirmiştir.
Tülezoğlu’ndan sonra Samsun Devlet Hastanesi’ne Doğum, Kadın Hastalıkları Dr. Sabit Erbil getirilmiştir.
Vezirköprü Halkoyunları birincisi Çamlıca’nın
Samsun Fuarına Götürülmesi İçin Çalışılıyor
Halkoyunları yarışmasını güzel oyunları ile başarılı bir şekilde kazanan Çamlıca köyünü Samsun fuarına götürmek amacıyla çalışmaları Vezirköprü Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından sürdürülmektedir.
Ankara-İstanbul İzmir
Vefai Tek’er Ankara’dan yazıyor:
Ordu Müdahale Etmese İmiş, 3 Ayda Herşey Tamammış!
Korkunç şeyler anlatılıyor. Ankara’da, diğer büyük şehirlerde… Olay hiç de eski Başbakan Demirel’in dediği gibi, dünyanın her yerinde olan (Normal öğrenci) olayları safhında değilmiş. Gerçi durum önce (masum üniversite olayları) olarak başladı. Üniversite gençliğinin haklı şikayetleri vardı.
Ülkenin bozuk düzenine el atılması, profesörlerin tam gün çalışması, kitaplarını esasen gelirleri mahdut olan öğrencilere pahalı satışın önlenmesi gibi sorunlara ne zamanın parlamentosu ne de hükümet ilgi gösterdi.
Vezirköprü Orman Ürünleri fabrikası için
Orman Ürünleri Fabrikasyon Genel Müdürü Tekrar Vezirköprü’ye Gelecek
Öğrendiğimize göre: İlçemizde kurulacak olan üç fabrika için Orman Ürünleri Fabrikasyon Genel Müdürü Rüştü Kaptan veya yardımcılarının önümüzdeki haftalar içinde tekrar Vezirköprü’ye gelmesi beklenmektedir.
Fabrika sahasının bir kişi hariç diğerlerine tehalük eden kısmının istimlaki tamamlanarak paraları verilmiş, geriye kalan tarlası için de cebri istimlak davası açılmıştır.
Ayrıca bu şahısta orman işletmesi aleyhine vekili Şevki Yücel vasıtasıyla (öğrendiğimize göre) 900 bin liralık bir dava açmış bulunmaktadır.
Orman ürünü fabrikasyon genel müdürü Sayın Kaptan’ın Vezirköprü’de tapuplanko yapacağı, çalışmaların fiiliyata geçmesi için etütlerde bulunacağı verilen haberlere ilave edilmektedir.

Share
33 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+2 = ?