logo

Vezirköprü Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Haftasonu Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı için Yeni Kararlar Açıklandı

Vezirköprü Kaymakamlığı  İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Haftasonu Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağı için Yeni Kararlar Açıklandı

9-10 Mayıs’ta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Vezirköprü Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar açıklandı.

Bu kapsamda 09 – 10 Mayıs Tarihleri Arasında Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında Alınan 07.05.2020 Tarihli ve 19 Sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelge ve 04/04/2020 tarih ve 6237 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgeleri’nde çizilen çerçevede İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca;

 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İçişleri Bakanlığınca belirlenen bazı illerle birlikte Samsun’da da il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Bu kapsamda açık olacak olan işyerleri de aşağıda belirtildi. Bu kapsamda;

a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacaktır. 

b) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca lokum ve tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir. 

 c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ,çiğ köfteci ve restoran tarzı işyerleri, 

 ç) 10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri,

d) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, 

e) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli,

f) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), 

g) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.), 

ğ) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), 

h) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, 

ı) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, pet shoplar,

i) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatları ile Mehmet Paşa İlkokulu, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İtfaiye hizmet binası ve Vezirköprü Belediyesi Soğuk hava deposu inşaatlarında çalışan işçiler, (Çalışan işçilerin gerekli sağlık tedbirlerini almak ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla)

j) İlçemizde faaliyet göstermekte olan un fabrikaları, süt fabrikaları ve mezbahalar,

k)Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, ilçemizdeki Taşıyıcılar Kooperatifi ile Tırcılar Kooperatifinde taşımacılık yapanlar istisna kapsamındadır.

l) Oteller ve konaklama yerleri, 

m) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, 

n) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), İlçemiz mülki sınırları içindeki ruhsatlı maden sahaları da bu madde kapsamındadır.

o) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları, 

ö) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler. İlçemizde hizmet veren Vezirköprü Orman ve Kâğıt Sanayi A.Ş. istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispata yarar belgeleri sunduğu ve anılan şartlara uyduğunu belgelendirdiğinden istisna kapsamında sayılarak 09-10 Mayıs tarihlerinde 2(iki) gün boyunca açık kalmasına

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, 

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak ; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler ile ilçemizdeki zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

s) İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün, su, elektrik, doğalgaz, emniyet, asayiş, güvenlik vb. elzem kamu hizmetlerinin ifasına engel olmayacak şekilde, bu hizmetleri sunan kurumların anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonları

ş) Vezirköprü Sulama Birliği ile Zorunlu kamu ve özel hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli olan; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, SASKİ, Akmercan Doğalgaz, Yedaş ve Türk Telekom. Bu maddelerde sayılan yerlerin açık olan iş yeri kapsamında değerlendirilmesi ve buralarda çalışacak olanların da sokağa çıkma yasağının istisnası kapsamında olan kişiler olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Öte yandan yine sokağa çıkma yasağı sürecinde yasak kapsamında olan kişiler de açıklandı. Buna göre; 

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil), 

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar, 

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, 

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, 

g) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, 

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, 

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,(arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olanlar),

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, 

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, 

l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoran, tatlı satış yerleri ve çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanlar, 

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), 

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.), 

ö) Veteriner hekimler, 

p) İlçemizde tarımsal üretimin devamlılığı için ayçiçeği, buğday, şeker pancarı, kenevir, tütün, mısır, sebze fidesi, seracılık ve meyvecilik ekim, dikim, sulama, ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri kapsamındaki çiftçiler;

r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, 

s) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 

ş) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

t) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), 

u) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar, 

ü) 06.05.2020 tarihli, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere istisna uygulanması konulu Genelgemiz çerçevesinde, 10 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri yasak kapsamında olan kişiler olarak belirlendi.

İlçemizde Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Faaliyetlerinde Kısıtlama Kapsamından Muaf Tutulmasına Karar Verilenler ise;

a) Yem üretim yerleri ve yem naklinde görev yapan çalışanlar,
b) Süt toplama ve nakil işlemlerinde çalışanlar, 

c) Tarım ve Orman Bakanlığı resmi kontrol görevlileri ile yukarıda belirtilenlerin seyahatlerinde ve araç giriş-çıkışlarında uygun tedbirler alınarak gerekli kolaylığın sağlanmasına, 

d) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem, gübre, tohum, fide, fidan, ilaç, alet, makine, su pompası gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

e) Mezbahane ve kanatlı kesimhanelerinin açık olmasına buralarda çalışanlar ve buralara sevkiyat yapanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

f) Hasat edilen ürünlerin pazarlanması için sebze ve meyve hallerinin açık olmasına ve pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

g) İlçemizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin (fide, fidan, tohum, gübre, ilaç, alet, makine, su pompası gibi vb) satışının yapıldığı bayilerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

h) İlçemizdeki mevcut kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gıda laboratuvarlarının açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

i) Tarım ve hayvancılık işletmelerinde (balık ve tavuk çiftlikleri dâhil) tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gübreleme, bakım gibi faaliyetler yapanlar ile bunları yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

j) Tütün üreticilerimizin depolarında bulunan tütün ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

k) Bölgemizdeki denizlerde çaça avcılığı yapan balıkçıların avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

l)  Petshoplarda bakım işi yapanların saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

m) Gıda İşletmeleri, hammadde ve ambalaj tedariği üretim ve naklinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

n) Üretilen gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satış noktalarına dağıtımında görev alan lojistik ve dağıtım şirketi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

o) Perakende satış noktalarının mal kabul birimi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

p) İlçemizde un, buğday, arpa ve mısır gibi tarım ürünlerini satan yerlerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

q) İlçemizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamul gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, 

r) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 08/05/2020 cuma günü Kırmızı ve beyaz et satış yerlerinin çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenerek belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır denildi. 

Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacağı ifade edilirken; başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır. 

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İlçe Kaymakamı başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir. 

-İlçemizdeki Meşeli Mahallesi Düzyurt yaylasının kullanımı 01 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar ertelenmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (ilçemizde gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 

Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında İçişleri Bakanlığı’nın 22/03/2020 tarih ve 5762 sayılı genelgesi ve İçişleri Bakanlığı’nın 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi kapsamında İlimizde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin yapılmasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Share
137 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+9 = ?