logo

escort istanbul

istanbul escort

Yazar: Murat Gül

Murat Gül
E-Posta: avukatmurat55@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • TAKSİTLİ ARAÇ SATIŞINDA ÜCRET NASIL TAHSİL EDİLİR?

  TAKSİTLİ ARAÇ SATIŞINDA ÜCRET NASIL TAHSİL EDİLİR?

  19 Şubat 2020 Köşe Yazıları

  Son yıllarda araçlar bir aile için zaruri ihtiyaç haline gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemizde ikinci el araç satışları oldukça yaygındır. Bu satış sürecinde alacaklı veya satıcı konumunda bulunan kimseler yapmış oldukları ticaretin hukuki açıdan bir güvenceye dayanmasını istemektedirler. Bu yazımızda yapılan araç satışı esnasında satıcı ne gibi tedbirler alabilir veya hu...
 • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

  ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

  15 Ocak 2020 Köşe Yazıları

  Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkul üzerinde olan ortak mülkiyet hakkını sonlandırarak, her bir ortağın payı doğrultusunda şahsi mülkiyet sahibi olmasını sağlamaktadır. Davaya gitmeden evvel, paydaşlar kendi aralarında sözleşme yaparak ortaklığın giderilmesini sağlayabilirler. Bu durum mümkün olmadığı ve paydaşların anlaşamaması halinde, herhangi bir paydaş ...
 • Taşınmaz Kiralarında Kira Alacağı Sorunlarının Çözüm Yöntemleri

  Taşınmaz Kiralarında Kira Alacağı Sorunlarının Çözüm Yöntemleri

  04 Aralık 2019 Köşe Yazıları

  Kiracı ile kiraya veren arasındaki ilişki özel olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kanun çerçevesinde, bu hukuki ilişkinin bir boyutu da kira alacağı ilişkisidir. Belirtmek gerekir ki, kira ilişkisi de kendi içinde oldukça farklı alanlara bölünmüştür. Genelde yoğun olarak karşılaşılan konut ve çatılı işyeri kiraları daha özel bir alanı oluşturmaktadır. B...
 • TRAFİK KAZALARI VE HAPİS CEZASI

  TRAFİK KAZALARI VE HAPİS CEZASI

  06 Kasım 2019 Köşe Yazıları

  Yukarıda başlıkta belirtmiş olduğumuz mesele aslında trafiğe çıkan insanların hiç birinin aklından dahi geçmeyen bir durumdur. Fakat trafik kurallarına aykırı hareket edilip dikkatli olunmadığı takdirde bu durum yaşanılma ihtimali olan bir durum haline gelmektedir. Trafik kazası sonucu aracı kullanan kişi, kazanın neticesinde bir başkasının ölmesine veya yaralanmasına neden ol...
 • ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

  ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

  01 Ekim 2019 Köşe Yazıları

  Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, hukuk sistemimizde azımsanmayacak derecede önemli bir yere sahiptir. Bu sözleşme Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Taraflardan biri bakım alacaklısıdır. Yani bakıma ihtiyaç duyan kişidir. Bu kişi sözleşme sonunda bir şeyi bakmakla yükümlü olan diğer tarafa verme borcu altına girer. Diğer taraf ise bak...
 • ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

  ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

  22 Ağustos 2019 Köşe Yazıları

  Anayasada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türkiye'nin taraf olduğu ekli protokollerde ortaklaşa güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birisinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini düşünen herkes bireysel başvuru yapabilir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak olan kişi, öncelikle olağan kanun yollarını bitirmiş olmalıdır. Kısaca olağa...
 • İŞÇİ – İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

  İŞÇİ – İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

  10 Temmuz 2019 Köşe Yazıları

  İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3). Yukarıda kanun metninde de belirtildiği gibi işçi ve işveren arasındaki uyuşma...
 • İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİ HAKLARI

  İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİ HAKLARI

  13 Haziran 2019 Köşe Yazıları

  İnternetten yapılan bir alışverişte tüketici ürünü göremediğinden dezavantajlı konumdadır ve kanun koyucu tüketiciyi koruyucu bir takım düzenlemeler getirmiştir. Aslında internet üzerinden yapılan sözleşmeler kanun nezdinde mesafeli sözleşmelerin bir dalı konumundadır. Mesafeli sözleşmeden kasıt, alıcı ile satıcının hazır olmaksızın telefon, internet veya bunlara benzer ileti...
 • Anlaşmalı Boşanma Davası

  Anlaşmalı Boşanma Davası

  08 Mayıs 2019 Köşe Yazıları

  Anlaşmalı boşanma davası, evliliği sonlandırmak isteyen tarafların, boşanmanın tüm sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmeleri için açılır. Bu dava en az 1 yıl süren evliliklerde, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi hâlinde söz konusu olur. Kanun hükmüne göre, yukarıda belirtm...
 • Miras Hukukunda Tenkis Davaları

  Miras Hukukunda Tenkis Davaları

  03 Nisan 2019 Köşe Yazıları

  Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi için açılan bir davadır. Bu dava, miras hukukuna ilişkin bir dava olup murisin (miras bırakanın) ölümü halinde açılabilen bir davadır. Tenkis davası Medeni Kanun'a göre yalnızca saklı paylı mirasçılar tarafından açılır. İstisnai olarak şartla...
 • Boşanma Davalarında Velayet

  Boşanma Davalarında Velayet

  05 Mart 2019 Köşe Yazıları

  Velayet konusu boşanmaya karar veren çiftler açısından çoğu zaman anlaşmazlık konusu olmaktadır. Aile mahkemesi hakimi, çocuğun velayeti konusunda geniş bir takdir hakkına sahiptir. Hakim, takdir hakkını çocuğun menfaatini ön planda tutarak kullanır. Tabi ki tarafların da yargılama sürecinde çocuğun menfaatine olan hususları delil olarak mahkemeye sunması gerekmektedir. ...
 • Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

  Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

  05 Şubat 2019 Köşe Yazıları

  Evlilik birliğinin kurulmasıyla beraber maddi ve manevi olarak bir hayat sürmeye başlayan eşlerin, boşanma sonucunda bu ekonomik ortaklıkları da sona ermektedir. Dolayısıyla, eşlerin birtakım ekonomik menfaatleri boşanma nihayetinde zarar görebilir. Türk Medeni Kanunu 174. Maddesi'nde ''Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az ku...