logo

escort istanbul

istanbul escort

Yazar: Murat Gül

Murat Gül
E-Posta: avukatmurat55@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

  ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

  22 Ağustos 2019 Köşe Yazıları

  Anayasada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türkiye'nin taraf olduğu ekli protokollerde ortaklaşa güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birisinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini düşünen herkes bireysel başvuru yapabilir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacak olan kişi, öncelikle olağan kanun yollarını bitirmiş olmalıdır. Kısaca olağa...
 • İŞÇİ – İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

  İŞÇİ – İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

  10 Temmuz 2019 Köşe Yazıları

  İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk yoluyla çözülecektir (7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m.3). Yukarıda kanun metninde de belirtildiği gibi işçi ve işveren arasındaki uyuşma...
 • İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİ HAKLARI

  İNTERNETTEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİ HAKLARI

  13 Haziran 2019 Köşe Yazıları

  İnternetten yapılan bir alışverişte tüketici ürünü göremediğinden dezavantajlı konumdadır ve kanun koyucu tüketiciyi koruyucu bir takım düzenlemeler getirmiştir. Aslında internet üzerinden yapılan sözleşmeler kanun nezdinde mesafeli sözleşmelerin bir dalı konumundadır. Mesafeli sözleşmeden kasıt, alıcı ile satıcının hazır olmaksızın telefon, internet veya bunlara benzer ileti...
 • Anlaşmalı Boşanma Davası

  Anlaşmalı Boşanma Davası

  08 Mayıs 2019 Köşe Yazıları

  Anlaşmalı boşanma davası, evliliği sonlandırmak isteyen tarafların, boşanmanın tüm sonuçları hakkında özgür iradeleriyle anlaşarak evlilik birliğini sona erdirmeleri için açılır. Bu dava en az 1 yıl süren evliliklerde, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi hâlinde söz konusu olur. Kanun hükmüne göre, yukarıda belirtm...
 • Miras Hukukunda Tenkis Davaları

  Miras Hukukunda Tenkis Davaları

  03 Nisan 2019 Köşe Yazıları

  Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi için açılan bir davadır. Bu dava, miras hukukuna ilişkin bir dava olup murisin (miras bırakanın) ölümü halinde açılabilen bir davadır. Tenkis davası Medeni Kanun'a göre yalnızca saklı paylı mirasçılar tarafından açılır. İstisnai olarak şartla...
 • Boşanma Davalarında Velayet

  Boşanma Davalarında Velayet

  05 Mart 2019 Köşe Yazıları

  Velayet konusu boşanmaya karar veren çiftler açısından çoğu zaman anlaşmazlık konusu olmaktadır. Aile mahkemesi hakimi, çocuğun velayeti konusunda geniş bir takdir hakkına sahiptir. Hakim, takdir hakkını çocuğun menfaatini ön planda tutarak kullanır. Tabi ki tarafların da yargılama sürecinde çocuğun menfaatine olan hususları delil olarak mahkemeye sunması gerekmektedir. ...
 • Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

  Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

  05 Şubat 2019 Köşe Yazıları

  Evlilik birliğinin kurulmasıyla beraber maddi ve manevi olarak bir hayat sürmeye başlayan eşlerin, boşanma sonucunda bu ekonomik ortaklıkları da sona ermektedir. Dolayısıyla, eşlerin birtakım ekonomik menfaatleri boşanma nihayetinde zarar görebilir. Türk Medeni Kanunu 174. Maddesi'nde ''Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az ku...
 • İşçi maaşının ne kadarı haczedilebilir?

  İşçi maaşının ne kadarı haczedilebilir?

  08 Ocak 2019 Köşe Yazıları

  Önceki yazıda İcra, İflas Kanunu ve diğer özel kanunlar nezdinde haczi kabil olmayan bazı mal ve hakların haciz uygulamasından bahsettik. Bunların dışında bazı mal ve hakların ise bir kısmı haczedilebilirken bir kısmı haczedilememektedir. Önceki yazıda İcra, İflas Kanunu ve diğer özel kanunlar nezdinde haczi kabil olmayan bazı mal ve hakların haciz uygulamasından bahsettik...
 • HAKLARINIZI BİLİN

  HAKLARINIZI BİLİN

  10 Aralık 2018 Köşe Yazıları

  Haciz aşamasında borçlunun tüm malvarlığını haczetmek kanuna aykırıdır. İcra İflas Kanunu ve diğer özel kanunlar bu duruma bazı sınırlamalar getirmişlerdir. Bu nedenle haciz aşamasında borçlunun tüm mal ve haklarının haczi caiz değildir. Özellikle ev ve iş yerlerine yapılan hacizlerde nelerin haczedilip nelerin haczedilemeyeceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Eve yapılan h...