logo

Yazar: Murat Gül

Murat Gül
E-Posta: avukatmurat55@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • Boşanma Davalarında Velayet

  Boşanma Davalarında Velayet

  05 Mart 2019 Köşe Yazıları

  Velayet konusu boşanmaya karar veren çiftler açısından çoğu zaman anlaşmazlık konusu olmaktadır. Aile mahkemesi hakimi, çocuğun velayeti konusunda geniş bir takdir hakkına sahiptir. Hakim, takdir hakkını çocuğun menfaatini ön planda tutarak kullanır. Tabi ki tarafların da yargılama sürecinde çocuğun menfaatine olan hususları delil olarak mahkemeye sunması gerekmektedir. ...
 • Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

  Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

  05 Şubat 2019 Köşe Yazıları

  Evlilik birliğinin kurulmasıyla beraber maddi ve manevi olarak bir hayat sürmeye başlayan eşlerin, boşanma sonucunda bu ekonomik ortaklıkları da sona ermektedir. Dolayısıyla, eşlerin birtakım ekonomik menfaatleri boşanma nihayetinde zarar görebilir. Türk Medeni Kanunu 174. Maddesi'nde ''Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az ku...
 • İşçi maaşının ne kadarı haczedilebilir?

  İşçi maaşının ne kadarı haczedilebilir?

  08 Ocak 2019 Köşe Yazıları

  Önceki yazıda İcra, İflas Kanunu ve diğer özel kanunlar nezdinde haczi kabil olmayan bazı mal ve hakların haciz uygulamasından bahsettik. Bunların dışında bazı mal ve hakların ise bir kısmı haczedilebilirken bir kısmı haczedilememektedir. Önceki yazıda İcra, İflas Kanunu ve diğer özel kanunlar nezdinde haczi kabil olmayan bazı mal ve hakların haciz uygulamasından bahsettik...
 • HAKLARINIZI BİLİN

  HAKLARINIZI BİLİN

  10 Aralık 2018 Köşe Yazıları

  Haciz aşamasında borçlunun tüm malvarlığını haczetmek kanuna aykırıdır. İcra İflas Kanunu ve diğer özel kanunlar bu duruma bazı sınırlamalar getirmişlerdir. Bu nedenle haciz aşamasında borçlunun tüm mal ve haklarının haczi caiz değildir. Özellikle ev ve iş yerlerine yapılan hacizlerde nelerin haczedilip nelerin haczedilemeyeceği ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Eve yapılan h...